புத்தக வெளியிடு…

காலை வணக்கம் தோழமைகளே…

இங்கு நீங்கள் விரும்பிப் படித்த “என்னருகே நீயிருந்தால்” கதை இப்பொழுது பிரியா நிலையம் வாயிலாக புத்தகமாக வந்துள்ளது.

பிரியா நிலையம் அச்சிடும் எங்களது மூன்றாவது புத்தகமிது. எங்களது கதைகளை புத்தகமாக்கும் பிரியா நிலையத்தாருக்கு நன்றிகள் பல.

எங்களது கதைகளை படிப்பதன் வழி அன்பையும், ஆதரவையும் நல்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பான நன்றிகள் தோழமைகளே.

புத்தகம் வாங்க:

பிரியா நிலையம் : +919444462284

We can shopping : 9940448599

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s