உன்மத்தம் உன்மேலாகிறேன்…!!!அத்தியாயம் # 35

காலை, அவள் கண் விழிக்கும் போது அவன் அலுவலகம் சென்றிருந்தான். மெல்ல எழுந்து அமர்ந்தவளுக்கு தலை கிறுகிறுத்தது. கூடவே, வலிக்கவும் செய்தது. வெகு சிரமப்பட்டு எழுந்தவள், பதறி அமர்ந்துவிட்டாள்.

“நான் ஜீன்ஸ் தானே போட்டிருந்தேன்? இது எப்போ… எப்படி மாற்றினேன்?” எனத் தலையை பிடித்துக் கொள்ள, அவன் அறைந்தது தவிர வேறொன்றும் ஞாபகம் வரவில்லை.

அவளாகவே, கணவன் தன்னிடம் அத்து மீறியதாகவும், அவனுக்கு உடன்படாததால் அடித்திருக்கிறான் என்றும் நினைத்துக் கொண்டு, அவனைத் தொடர்பு கொள்ள, எப்பொழுதும்

“சொல்லுமா…” என்பவன் “ம்!” என்றதோடு நிறுத்திக்கொண்டான்.

https://drive.google.com/file/d/1o_mIhQdtUTcXsy_RqnP39faX0ayNozEK/view?usp=sharing

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s