மாசி மகம்…

மாலை வணக்கம் தோழமைகளே…

நாளை மாசி மகம். சிவபெருமான், பெருமாள், முருகன் அம்பாள் என அனைவருக்கும் விஷேசமான நாள். மாசிக் கயிறு பாசி படியும் என பெரியவர்கள் சொல்வதுண்டு. மாசி மகத்தன்று தாலிக் கயிற்றை மாற்றினால் கணவர் நீண்ட ஆயிலோடு வாழ்வார் என்பதே அதன் பொருள்.

அதுபோல் குழந்தைப் பேறு வேண்டுபவர்கள், இல்லற வாழ்வில் அமைதியும், மகிழ்வும் வேண்டுபவரக்ள் என எல்லோரும் இம்மகத்தில் அதற்குரிய வழிபாடுகளை செய்து பயன் பெறலாம். மேலும் தெரிந்துகொள்ள கீழே இருக்கும் லிங்க்கை சொடுக்குங்கள்.

2 Comments

  1. Anonymous says:

    பயனுள்ள தகவல் தந்ததுக்கு நன்றி🙏

    Liked by 1 person

  2. ammuyoga says:

    நன்றி

    Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s